Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Szkolenie językowe z zakresu prowadzonego postępowania administracyjnego wobec cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie językowe z zakresu prowadzonego postępowania administracyjnego wobec cudzoziemców

Autor: Adam Śnieżko
13.01.2016

W dniach 16-27.11.2015 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbył się kurs doskonalący pt. „Zadania z zakresu prowadzonego postępowania administracyjnego wobec cudzoziemców – język rosyjski”. Szkolenie adresowane było do osób, które w codziennej służbie wykonują zadania z zakresu postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców.

W trakcie zajęć słuchacze zostali zapoznani z leksyką specjalistyczną związaną m.in. z danymi personalnymi cudzoziemca, danymi zawartymi w dokumentach oraz przesłankami do wydania określonej decyzji administracyjnej. Kurs zakończył się zaliczeniem w formie symulowanych sytuacji, zaprojektowanych w takiej formie, aby możliwym było powtórzenie i utrwalenie materiału realizowanego w trakcie zajęć, a także sprawdzenie umiejętności językowych uczestników kursu.

do góry