Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Fundusze Norweskie – szkolenia specjalistyczne w zakresie kryminalnej analizy operacyjnej w Kętrzynie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Fundusze Norweskie – szkolenia specjalistyczne w zakresie kryminalnej analizy operacyjnej w Kętrzynie

Adam Śnieżko
01.12.2015

W dniach 16-20 listopada oraz 23-27 listopada br. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zrealizowane zostały dwie z pięciu planowanych edycji specjalistycznego szkolenia „Analiza kryminalna jako narzędzie w skutecznej walce z przestępczością trans graniczną, w tym zorganizowaną – doskonalenie warsztatu pracy analityków”.

Przedsięwzięcie, stanowiące jedno z działań projektu nr 12/NMF PL 15/14 „Wzmocnienie pionów operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych Straży Granicznej jako element walki ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną”, realizowane jest przy wsparciu środków Funduszy Norweskich.

Dzięki udziałowi w szkoleniach funkcjonariusze z Komendy Głównej SG, Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG a także Morskiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Śląsko-Małopolskiego oraz Bieszczadzkiego OSG zdobyli teoretyczne i metodyczne podstawy wykonywania analiz kryminalnych, jak również zostali zapoznani z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, wspomagającymi pracę analityków kryminalnych zakupionymi w ramach projektu nr 12/NMF PL 15/14.

*******************************************************************************

On 16-20 November  and 23 – 27 November 2015 Border Guard Training Centre conducted two of five sessions of the professional training „Crime analysis as a tool in the effective fight against crossborder crime including organized crime – improving analytical skills”. The undertaking was organized in the scope of project no 12/NMF PL 15/14 “Strengthening of operational, investigation and intelligence units  of BG as a component of fight against crossborder organized crime, co-financed by Norway Grants.

The issues discussed during the training considered: theoretical and methodological basis of crime analysis and the latest IT  tools used to support their duties, bought in the scope of the project 12/NMF PL 15/14.

The participants were BG officers from BG Headquarters, Morski, Nadbużański, Podlaski, Nadwiślanski and Warminsko-Mazurski Regional Border Guard Units as well as Karpacki Training Support Centre.

do góry