Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Wsparcie dla Policji Granicznej Republiki Mołdawii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wsparcie dla Policji Granicznej Republiki Mołdawii

Adam Śnieżko
01.12.2015

W dniach 15-28 listopada br. wykładowcy Zakładu Granicznego i Zakładu Ogólnozawodowego Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie prowadzili zajęcia w Szkole Policji Granicznej Mołdawii w Ungheni.

Szkolenie realizowane było w ramach programu MSZ Polska Pomoc 2015 (nr 480/2015/ADM2015) pn. „Szkolenia na rzecz Policji Granicznej Republiki Mołdawii z zakresu kryminalnej analizy operacyjnej oraz prowadzenia kontroli granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem taktyk i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy”.

W ramach modułu „Kontrola ruchu granicznego z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy” realizowany był zakres tematyczny związany z podstawami kontroli drogowej prowadzonej przez funkcjonariuszy SG, a także działaniami towarzyszącymi tj. legitymowaniem, kontrolą skrytek w środkach transportu, działaniami pościgowymi i blokadowymi. Drugim obszarem tematycznym szkolenia były zasady udzielania pierwszej pomocy. Realizowane zagadnienia związane z oceną stanu poszkodowanego i postępowaniem w trakcie ratowania życia i zdrowia ludzkiego pozwoliły na zapoznanie z algorytmami postępowania w kontekście działań służbowych prowadzonych przez funkcjonariuszy formacji granicznych. W szkoleniu uczestniczyło 12 funkcjonariuszy Policji Granicznej Mołdawii ze wszystkich odcinków służbowej odpowiedzialności.

do góry