Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Funkcjonariusz SG w roli oskarżyciela - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusz SG w roli oskarżyciela

Adam Śnieżko
22.12.2015

W dniach 14-18 grudnia 2015 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zrealizowany został kurs Funkcjonariusz SG w roli oskarżyciela.

Uczestnikami kursu byli funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy wykonują zadania bezpośrednio związane z wykrywaniem i ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń. W kursie wzięło udział w sumie 15 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego, Śląsko-Małopolskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej.

Celem kursu było doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy SG i pogłębianie wiedzy w zakresie m.in. wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych poprzez zajęcia praktyczne i wymianę doświadczeń. Główny nacisk w trakcie kursu położony był na uaktualnienie posiadanej wiedzy i jej usystematyzowanie, wymianę doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności w zakresie postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia oraz doskonalenie umiejętności popierania przed Sądem wniesionego przez Straż Graniczną aktu oskarżenia lub wniosku o ukaranie.

 

do góry