Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt partnerski w ramach Programu Erasmus+ - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Projekt partnerski w ramach Programu Erasmus+

Autor: Adam Śnieżko
31.12.2015

W dniach 14-18 grudnia 2015 r. czterech przedstawicieli Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie uczestniczyło w pracach międzynarodowej grupy roboczej nad stworzeniem interaktywnego narzędzia językowego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pracujących na drogowych przejściach granicznych.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu Erasmus+ w projekcie partnerskim z Łotwą, Litwą oraz Estonią i odbyło się w College’u Państwowej Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne.

Celem projektu jest stworzenie interaktywnego narzędzia do nauki języka obcego z zakresu specjalistycznej terminologii dla służb granicznych w języku rosyjskim i angielskim. Stworzenie powyższego narzędzia usprawni naukę języków obcych w strukturach Straży Granicznej poprzez jego dostępność na platformie, a także poszerzy grupę potencjalnych odbiorców tej formy nauki.

W projekt zaangażowanych jest 12 ekspertów z ośrodków szkolenia formacji granicznych państw partnerskich posiadających bogate doświadczenie w nauczaniu języków obcych,  tworzeniu nowoczesnych narzędzi e-learningowych oraz doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu projektów międzynarodowych. Projekt zakłada również uczestnictwo funkcjonariuszy służb granicznych posiadających doświadczenie w kontroli granicznej na drogowych przejściach granicznych.

Spotkanie w Rezekne było już piątym z kolei, podczas którego zostały wypracowane dalsze komponenty planowanego narzędzia e-learningowego.

do góry