Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Szkolenie językowe z zakresu postępowania administracyjnego – język rosyjski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie językowe z zakresu postępowania administracyjnego – język rosyjski

Autor: Adam Śnieżko
02.02.2016

W dniach 18-29 stycznia 2016 r., w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbył się kurs doskonalący „Zadania z zakresu prowadzonego postępowania administracyjnego wobec cudzoziemców – język rosyjski”.

Kurs koncentrował się na funkcjonalnym języku użytkowym, a jego głównym celem było doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się w sytuacjach, jakie mogą zaistnieć w czasie służby podczas realizacji czynności w zakresie związanym z prowadzeniem postępowania administracyjnego wobec cudzoziemca.


W trakcie zajęć wykorzystywane były różnorodne metody aktywizujące w celu zwiększenia efektywności przyswajania leksyki związanej m.in. z danymi personalnymi cudzoziemca, rodzajami decyzji administracyjnych oraz przesłankami do wydania danej decyzji administracyjnej. Kurs zakończył się zaliczeniem w formie symulowanych sytuacji, zaprojektowanych w takiej formie, aby możliwym było  powtórzenie i utrwalenie materiału realizowanego w trakcie zajęć, a także sprawdzenie umiejętności językowych uczestników kursu.

  • Uczestnicy kursu doskonalącego z zakresu prowadzonego postępowania administracyjnego- język rosyjski
    Uczestnicy kursu doskonalącego z zakresu prowadzonego postępowania administracyjnego- język rosyjski
do góry