Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Spotkanie w ramach projektu „Common Core Curriculum – aligning with SQF preparatory meeting” - Frontex - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie w ramach projektu „Common Core Curriculum – aligning with SQF preparatory meeting” - Frontex

Adam Śnieżko
03.02.2016

W dniach 26–28 stycznia 2016 roku w siedzibie agencji Frontex w Warszawie odbyło się spotkanie tzw. grupy wiodącej (Core Group) dotyczące dostosowania wspólnego minimum programowego (CCC) do sektorowych ram kwalifikacji (SQF) dla służb granicznych w zakresie opisu kompetencji zawodowych oraz przypisania adekwatnych poziomów.

Projekt zakłada wdrożenie rekomendacji zawartych w przeprowadzonej w ubiegłym roku ocenie zintegrowanej współpracy służb granicznych (the Common Core Curriculum Interoperability Assessment Programme Study 2015). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rumunii, Estonii, Polski oraz eksperci zewnętrzni Frontex i OBWE. Centrum Szkolenia Straży Granicznej reprezentowała przedstawicielka Zakładu Ogólnozawodowego.

do góry