Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Warsztaty językowe - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty językowe

Adam Śnieżko
09.02.2016

W dniach 01- 05 lutego 2016 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbył się kurs doskonalący „Warsztaty językowe dla funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia - język angielski, poziom A1/A2”.

Kurs adresowany był do funkcjonariuszy pionu ds. cudzoziemców, którzy pełnią służbę w ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia i prezentują znajomość języka obcego na poziomie podstawowym. W trakcie jego trwania uczestnicy mieli okazję przyswajania leksyki z zakresu m. in. danych osobowych, stanu zdrowia, pobytu w ośrodku oraz różnic kulturowych. Ponadto, uczestnicy rozwijali umiejętność skutecznego komunikowania się w sytuacjach jakie mogę zaistnieć podczas wykonywania zadań służbowych.

  • Uczestnicy warsztatów językowych
    Uczestnicy warsztatów językowych
do góry