Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Przedstawiciele CSSG wspierają OBWE w prowadzeniu szkoleń antykorupcyjnych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przedstawiciele CSSG wspierają OBWE w prowadzeniu szkoleń antykorupcyjnych

Adam Śnieżko
22.02.2016

W dniach 15 -17 lutego 2016 w Kiszyniowie (Mołdawia) odbyła się trzecia faza szkolenia dla służb zaangażowanych w zwalczanie korupcji transgranicznej „Interaktywne szkolenie antykorupcyjne dla służb granicznych i celnych Mołdawii i Ukrainy” (Anti-Corruption Intractive Training Programme for Border Guards, Customs Services and Anti-corruption Authorities of Moldova and Ukraine).

Podczas sesji szkoleniowych przedstawiciele Zakładu Ogólnego Centrum Szkolenia SG zapoznali uczestników szkolenia z zasadami projektowania sesji szkoleniowych, sposobem prezentacji i efektywnej pracy z odbiorcami szkolenia. Dodatkowo jego uczestnicy otrzymali konstruktywną informacje zwrotną dotyczącą opracowanych planów szkoleń. W przedsięwzięciu obok reprezezntantów mołdawskich i ukraińskich służb granicznych oraz celnych udział wzięli prokuratorzy, a także eksperci zewnętrzni z Litwy i Hiszpanii posiadający doświadczenie w zwalczaniu korupcji na różnych poziomach.

do góry