Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Pan płk SG Michał Stachyra nowym Komendantem Centrum Szkolenia Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pan płk SG Michał Stachyra nowym Komendantem Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Adam Śnieżko
01.03.2016

1 marca 2016 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Komendantem Centrum został płk SG Michał Stachyra, którego kadrze kierowniczej i zaproszonym gościom przedstawił Komendant Główny Straży Granicznej Pan mjr SG Marek Łapiński. Kierowanie kętrzyńskim ośrodkiem szkolenia Pan płk SG Michał Stachyra przejął od Pana płk. SG Sławomira Kowalewskiego, który pełnił tę funkcję od 8 stycznia 2014 r.

W trakcie uroczystości odchodzący Komendant pożegnał się ze sztandarem ośrodka i przekazał go w ręce płk. SG Michała Stachyry. Komendant Główny Straży Granicznej mjr SG Marek Łapiński podziękował dotychczasowemu Komendantowi Centrum za kierowanie ośrodkiem i osiągnięte rezultaty.

W uroczystości przekazania obowiązków uczestniczyli: pełniący obowiązki Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej Pan płk SG Michał Nowakowski-Lipka, Doradca Komendanta Głównego Straży Granicznej mjr SG dr hab. Adrian Siadkowski, kadra kierownicza Centrum Szkolenia SG i zaproszeni goście: Burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman, Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka wraz z wicestarostą Michałem Krasińskim, kierownictwo Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na czele z Komendantem płk. SG Tomaszem Semeniukiem, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie bryg. Zbigniew Borys, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie - Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Dariusz Ślęzak oraz przewodniczący organizacji związkowych funkcjonariuszy i pracowników działających przy Centrum Szkolenia SG.

Biogram Komendanta Centrum Szkolenia SG

Pan płk SG Michał Stachyra jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowego Studium Obronności Państwa Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, podyplomowych studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Doradcy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Od 2007 r. do 2009 r. - Dyrektor Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej, a następnie od 2009 r. do 2011 r. Zastępca Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej. W latach 2011-2012 Zastępca Dowódcy Międzynarodowej Jednostki Specjalnej na Bałkanach. Za dowodzenie i uczestnictwo w akcjach bojowych na terenie Bałkanów w lutym br. został uhonorowany Gwiazdą Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Ostatnio pełnił funkcję Radcy w Biurze Spraw Wewnętrznych SG i przewodniczącego Zespołu do spraw wdrażania „Planu realizacji przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej na lata 2014-2019".

 • Składanie meldunku Komendantowi Głównemu SG mjr. SG Markowi Łapińskiemu przez dowódcę uroczystości
  Składanie meldunku Komendantowi Głównemu SG mjr. SG Markowi Łapińskiemu przez dowódcę uroczystości
 • Uczestnicy uroczystej zbiórki zwiazanej z przekazaniem obowiązków na stanowisku Komendanta CSSG
  Uczestnicy uroczystej zbiórki zwiazanej z przekazaniem obowiązków na stanowisku Komendanta CSSG
 • Pożegnanie ze sztandatem CSSG przez odchodzącego Komendanta
  Pożegnanie ze sztandatem CSSG przez odchodzącego Komendanta
 • Przekazanie sztandaru przez płk SG S. Kowalewskiego
  Przekazanie sztandaru przez płk SG S. Kowalewskiego
 • Komendant Główny SG gratuluje nowemu Komendantowi CSSG płk. SG Michałowi Stachyra
  Komendant Główny SG gratuluje nowemu Komendantowi CSSG płk. SG Michałowi Stachyra
do góry