Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Rozpoznawanie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoznawanie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów

Edward Milewski
10.03.2016

W dniu 07 marca 2016 r. w CSSG w Kętrzynie rozpoczęto realizację 5-dniowego kursu doskonalącego pn. „Rozpoznawanie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu nr 12/NMF PL 15/14 „Wzmocnienie pionów operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych Straży Granicznej jako element walki ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną”, współfinansowanego ze środków Funduszy Norweskich.

W szkoleniu biorą udział funkcjonariusze Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskie go oraz Podlaskiego OSG. W trakcie szkolenia słuchacze zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi, dotyczącymi zwalczania przestępczości narkotykowej, rodzajami substancji narkotycznych, psychotropowych i tzw. prekursorów, jak również metodami ich przemytu. W trakcie ćwiczeń słuchacze będą doskonalić umiejętności z zakresu metodologii postępowania w przypadku ujawnienia przemytu niedozwolonych substancji, wykorzystywania sprzętu do wstępnej identyfikacji narkotyków oraz technicznego zabezpieczania substancji psychoaktywnych.

Zajęcia dydaktyczne w ramach kursu prowadzą funkcjonariusze Zakładu Prawa i Kryminalistyki CSSG w Kętrzynie. 

  • Uczestnicy szkolenia
    Uczestnicy szkolenia
  • Uczestnicy szkolenia
    Uczestnicy szkolenia
do góry