Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie „Weryfikacja autentyczności dokumentów, którymi posługują się cudzoziemcy” - VI i VII edycja w CSSG w Kętrzynie – Terminy: 23-25.02.2016 oraz 8-10.03.2016 r. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Weryfikacja autentyczności dokumentów, którymi posługują się cudzoziemcy” - VI i VII edycja w CSSG w Kętrzynie – Terminy: 23-25.02.2016 oraz 8-10.03.2016 r.

Adam Śnieżko
11.03.2016

W dniach 23-25 lutego 2016 r. oraz 8-10 marca 2016 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zrealizowane zostały szósta i siódma edycja szkolenia pt. „Weryfikacja autentyczności dokumentów, którymi posługują się cudzoziemcy”.

W kursach uczestniczyli funkcjonariusze Podlaskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Morskiego, Nadwiślańskiego i Warmińsko-Mazurskiego OSG jak również przedstawiciele Zachodniopomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Opolskiego oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Celem głównym realizowanych przedsięwzięć było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników w zakresie znajomości typów i rodzajów dokumentów, jakimi mogą posługiwać się cudzoziemcy na terytorium strefy Schengen.

Szkolenia zrealizowano w ramach projektu 26/NMF PL15/14 „Wzmocnienie kompetencjii kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”, współfinansowanego ze środków Funduszy Norweskich.

 

“Verification of authenticity of documents used by foreigners”  - 6th and 7th edition in BGTC in Kętrzyn: 23rd-25th February 2016 and 8th-10th March 2016 r.

On the 23rd-25th February 2016 and 8th-10th March 2016 r. Border Guard Training Centre in Ketrzyn  organized the sixth and seventh session of the training, dedicated to verification of authenticity of documents used by foreigners.

The courses were attended by officers of Podlaski, Nadbużański, Nadodrzański, Morski, Nadwiślański and Warmińsko-Mazurski Border Guard District Units as well as representatives of the Zachodniopomorski, Warmińsko-Mazurski, Mazowiecki, Dolnośląski, Wielkopolski, Opolski and Pomorski Voivodeship Office.

The main aim of the trainings was to improve professional skills in the scope of types and kinds of documents used by foreigners within the Schengen territory.

The trainings were conducted within the project no 26/NMF PL 15/14 “Enhancing competence and qualifications of public administration within the scope of migration and asylum with a special attention paid to preventing irregular migration" co-financed by the Norway Grants.

  • Weryfikacja autentyczności dokumentów, którymi posługują się cudzoziemcy
    Weryfikacja autentyczności dokumentów, którymi posługują się cudzoziemcy
do góry