Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kurs doskonalący z języka angielskiego – język spotkań - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z języka angielskiego – język spotkań

Adam Śnieżko
11.03.2016

W dniach 07–11 marca 2016 w CSSG w Kętrzynie odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu języka angielskiego pn. „Język spotkań”. Kurs koncentrował się przede wszystkim na podnoszeniu kompetencji skutecznej komunikacji w formalnym języku angielskim.

Podczas sesji słuchacze poznawali zwroty związane z prowadzeniem spotkań, włączaniem się do dyskusji, prezentowaniem własnego stanowiska, wyrażaniem aprobaty, negocjowaniem, itp. Uczestnicy kursu brali udział w licznych ćwiczeniach symulujących spotkania oraz podnoszących sprawność płynnej komunikacji w formalnym języku angielskim. W celu zapewnienia szybkiej, konstruktywnej informacji zwrotnej oraz monitorowania słuchaczy zajęcia prowadzone są w formie peer teaching (przez dwóch lektorów języka angielskiego jednocześnie). Kurs kończyła prezentacja słuchaczy, którzy projektowali spotkanie na szczeblu międzynarodowym prezentując poznane zwroty językowe. Spotkanie podlegało ocenie lektorów pod względem opanowania formalnego języka angielskiego.

do góry