Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kurs doskonalący - kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący - kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski

Autor: Edward Milewski

W dniach 14-18 marca 2016 r. w Centrum Szkolenia SG odbył się kurs doskonalący języka rosyjskiego „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski”. Kurs adresowany był do funkcjonariuszy SG wykonujących zadania służbowe w szczególności na pierwszej linii kontroli, którzy w ramach realizowanych czynności dokonują kontroli dokumentów oraz weryfikacji warunków wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium RP i Unii Europejskiej.

Celem głównym kursu było pogłębienie znajomości języka rosyjskiego oraz powiązanych z nią kompetencji: językowej i kulturowej w zakresie słownictwa związanego z pracą funkcjonariuszy, a zwłaszcza kontroli dokumentów. W trakcie zajęć wykorzystywane były różnorodne metody aktywizujące w celu zwiększenia efektywności przyswajania leksyki związanej m.in. z danymi personalnymi cudzoziemca, rodzajami dokumentów okazywanych podczas kontroli oraz standardowymi i problemowymi sytuacjami związanymi z kontrolą dokumentów głównie w przejściu granicznym. Kurs zakończył się zaliczeniem w formie symulowanych sytuacji, zaprojektowanych w takiej formie, aby możliwym było powtórzenie i utrwalenie materiału realizowanego w trakcie zajęć, a także sprawdzenie umiejętności językowych jego.

 

  • Praca w grupach
    Praca w grupach
  • Uczestnicy szkolenia
    Uczestnicy szkolenia
do góry