Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kurs doskonalący „Kontrola środków transportu i bagażu – język rosyjski” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Kontrola środków transportu i bagażu – język rosyjski”

Autor: Edward Milewski

W dniach 21-25 marca 2016 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbył się kurs doskonalący języka rosyjskiego „Kontrola środków transportu i bagażu”.

Kurs adresowany był do funkcjonariuszy SG, którzy w ramach wykonywanych zadań służbowych dokonują kontroli środków transportu i bagażu obywateli państw trzecich.

Jego głównym celem było pogłębienie znajomości języka rosyjskiego oraz powiązanych z nią kompetencji: językowej i kulturowej w zakresie słownictwa związanego z pracą funkcjonariuszy, zwłaszcza w zakresie czynności realizowanych podczas kontroli środków transportu i bagażu cudzoziemca. Kurs zakończył się zaliczeniem w formie symulowanych sytuacji, zaprojektowanych w takiej formie, aby możliwym było powtórzenie i utrwalenie materiału realizowanego w trakcie zajęć, a także sprawdzenie umiejętności językowych uczestników kursu. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze Zakładu Ogólnozawodowego CSSG w Kętrzynie.

  • Realizacja kursu doskonalącego „Kontrola środków transportu i bagażu – język rosyjski”
    Realizacja kursu doskonalącego „Kontrola środków transportu i bagażu – język rosyjski”
  • Realizacja kursu doskonalącego „Kontrola środków transportu i bagażu – język rosyjski”
    Realizacja kursu doskonalącego „Kontrola środków transportu i bagażu – język rosyjski”
  • Uczestnicy kursu
    Uczestnicy kursu
do góry