Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Spotkanie przedstawicieli pionów dydaktycznych ośrodków szkolenia SG oraz przedstawicieli Biura Kadr i Szkolenia KG SG w sprawie opracowania sektorowych ram kwalifikacji dla SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie przedstawicieli pionów dydaktycznych ośrodków szkolenia SG oraz przedstawicieli Biura Kadr i Szkolenia KG SG w sprawie opracowania sektorowych ram kwalifikacji dla SG

Autor: Edward Milewski

W dniach 04 – 08 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne już spotkanie przedstawicieli pionów dydaktycznych ośrodków szkolenia SG oraz Biura Kadr i Szkolenia KG SG.

Gospodarzem tej edycji było CSSG w Kętrzynie. Spotkanie koncentrowało się przede wszystkim na rewalidacji tłumaczenia dokumentu sektorowych ram kwalifikacji dla straży granicznej (SRK z ang. Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding) oraz wypracowaniu jednolitych zasad stosowania SRK przy opracowywaniu programów szkoleń. Dotychczas w ramach spotkań kadry dydaktycznej ośrodków szkolenia SG opracowano wspólny formularz dostosowany do ram kwalifikacji oraz pakiet materiałów szkoleniowych, w oparciu o który realizowane są szkolenia z zakresu SRK na poziomie lokalnym. Podczas spotkania uczestnicy analizowali również pracę z formularzem przy tworzeniu programów jednomodułowych zwracając szczególną uwagę na ujednolicenie metod postępowania przy wykorzystaniu ram kwalifikacji.

  • Uczestnicy spotkania
    Uczestnicy spotkania
do góry