Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kurs doskonalący „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski”

Edward Milewski
11.04.2016

W dniach 04-08 kwietnia 2016 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbył się kurs doskonalący języka rosyjskiego „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu”.

Kurs adresowany był do funkcjonariuszy SG wykonujących zadania służbowe w szczególności na pierwszej linii kontroli, którzy w ramach realizowanych czynności dokonują kontroli dokumentów oraz weryfikacji warunków wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium RP i UE. Głównym celem szkolenia było pogłębienie znajomości języka rosyjskiego oraz powiązanych z nią kompetencji językowej i kulturowej w zakresie słownictwa związanego z pracą funkcjonariuszy, a zwłaszcza kontroli dokumentów. Kurs zakończył się zaliczeniem w formie symulowanych sytuacji zaprojektowanych tak, aby możliwym było powtórzenie i utrwalenie materiału leksykalnego realizowanego w trakcie zajęć, a jednocześnie sprawdzenie poszczególnych umiejętności językowych uczestników kursu.

Zajęcia prowadzili funkcjonariusze Zakładu Ogólnozawodowego Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

  • Uczestnicy szkolenia
    Uczestnicy szkolenia
do góry