Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Spotkanie kierownictwa Centrum Szkolenia Straży Granicznej z Dowódcą 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie kierownictwa Centrum Szkolenia Straży Granicznej z Dowódcą 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

Autor: Edward Milewski

W dniu 8 kwietnia 2016 r. Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Michał Stachyra wraz z zastępcą płk. SG Dariuszem Lutyńskim spotkali się z Dowódcą 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej płk. Janem Rydzem oraz Dowódcą Sekcji Rozpoznania mjr. Adamem Fuk.

Celem spotkania było uzgodnienie zakresu współpracy szkoleniowej pomiędzy dwiema jednostkami w oparciu o Porozumienie nr 81 Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie współdziałania Straży Granicznej i Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie ochrony granicy państwowej. Dzięki przedmiotowemu porozumieniu, przedstawiciele 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej wesprą proces dydaktyczny realizowany w Centrum Szkolenia SG m. in. w trakcie kursu doskonalącego pn. „Podstawy wiedzy i umiejętności do prowadzenia działań z jednostkami Sił Zbrojnych RP”, którego pierwszą edycję zaplanowano do realizacji już w kwietniu br.

W spotkaniu, które odbyło się w Giżycku, uczestniczyli również przedstawiciele Zakładu Granicznego CSSG ppłk SG Marek Zygowski oraz ppłk SG Ireneusz Sadowski.

do góry