Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Międzynarodowe Seminarium pn. „Wykorzystywanie narzędzi analizy kryminalnej w postępowaniach prowadzonych wobec sprawców przestępstw”, zorganizowane przez Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowe Seminarium pn. „Wykorzystywanie narzędzi analizy kryminalnej w postępowaniach prowadzonych wobec sprawców przestępstw”, zorganizowane przez Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Edward Milewski
14.04.2016

W dniu 13 kwietnia br. w Kętrzynie rozpoczęło się Międzynarodowe Seminarium pn. „Wykorzystywanie narzędzi analizy kryminalnej w postępowaniach prowadzonych wobec sprawców przestępstw”, zorganizowane przez Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

W przedsięwzięciu uczestniczą przedstawiciele Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG, Biura Spraw Wewnętrznych SG, Centrum Szkolenia SG, Centralnego Ośrodka Szkolenia SG, College'u Państwowej Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne, Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG oraz analitycy kryminalni z poszczególnych oddziałów SG.

Przedsięwzięcie stanowi piątą już edycję spotkań analityków kryminalnych Straży Granicznej w Kętrzynie i stało się jedną z kluczowych, cyklicznych imprez organizowanych przez CSSG. W tym roku po raz pierwszy - dzięki wsparciu ze środków Funduszy Norweskich - gościmy przedstawicieli zagranicznych, partnerskich ośrodków analizy kryminalnej z Łotwy i Ukrainy.

Tematyka poruszana podczas seminarium dotyczy wykorzystywanych przez służby ochrony porządku publicznego metod i narzędzi przetwarzania informacji, wspomagających proces wykrywczy w walce z przestępczością, szczególnie o charakterze transgranicznym. Omówione zostaną bieżące sprawy związane z realizacją zadań przez pion analizy kryminalnej Straży Granicznej, szczególnie w kontekście zagrożeń terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom. Przedsięwzięcie stanowi również okazję do prezentacji funkcjonalności nowoczesnych, zakupionych przez CSSG dzięki wsparciu ze środków Funduszy Norweskich, aplikacji Analyst’s Notebook oraz iBase Designer, zmian w oprogramowaniu analitycznym LINK oraz realizacji warsztatów w zakresie praktycznego wykorzystania w analizie kryminalnej aplikacji do wizualizacji geoprzestrzennej.

Seminarium, ostatnie z realizowanych przez kętrzyński ośrodek SG działań, związanych z projektem nr 12/NMF PL 15/14 „Wzmocnienie pionów operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych Straży Granicznej, jako element walki ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną”, będzie jednocześnie okazją do dokonania podsumowań i analiz wykorzystania środków Funduszy Norweskich na rzecz wzmocnienia kompetencyjnego polskich i europejskich służb migracyjno-granicznych. Potrwa do dnia 15 kwietnia br.

******************************************************

International seminar „Using the tools of criminal analysis in proceedings against offenders” organized by Intelligence and Investigation Department at Border Guard Headquarters and Border Guard Training Centre.

On 13th of April 2016 International Seminar „Using the tools of criminal analysis in proceedings against offenders” has started. The undertaking was organized by Intelligence and Investigation Department at Border Guard Headquarters and Border Guard Training Centre. The seminar will finish on the 15th of April.

The undertaking gathered the representatives of the following institutions: Intelligence and Investigation Department at Border Guard Headquarters, Office of Internal Affairs at Border Guard, Border Guard Training Centre in Kętrzyn, Central Border Guard Training Centre in Koszalin, Karpacki Support Centre, The State Border Guard College of Republic of Latvia in Rezekne, National Academy of  the State  Border Guard Service of Ukraine in Khmelnitsky as well as criminal analysts from BG units.

It was the fifth meeting pointed to BG criminal analysts organized in Kętrzyn. The seminar becomes one of the most important undertakings at BGTC. This year it was financed by Norway Grants. Due to this fact is was possible to invite Latvian and Ukrainian criminal analysts – representatives of partner training institutions.

The topics raised during the seminar concern methods and tools of information processing used by law enforcement in order to support the process of the detection in the fight against crime, especially cross-border crime. The issues discussed during the seminar consider the implementation of tasks by  departments of criminal analysis of the Border Guard, especially in the context of terrorism threat and counterfight these threats. The event is a good opportunity to present the latest software: Analyst’s Notebook and iBase Designer, bought by BGTC and co-financed by Norway Grants. Furthermore, the changes in analytical software LINK were presented  and workshop dedicated to usage of geospatial software were organized.

The seminar is connected with the project no 12/NMF PL 15/14 “Strengthening of operational, investigation and intelligence units  of BG as a component of fight against crossborder organized crime” and is the last action of the project. It is also a great opportunity to summarize the project dedicated to Polish and European border and migration services.

do góry