Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie FRONTEX – szkolenie dla trenerów z zakresu zwalczania handlu ludźmi “Anti-Trafficking in Human Beings – Training of Trainers” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

FRONTEX – szkolenie dla trenerów z zakresu zwalczania handlu ludźmi “Anti-Trafficking in Human Beings – Training of Trainers”

Edward Milewski
15.04.2016

W dniach 11-15 kwietnia 2016 r. w akademii partnerskiej Frontex w Lyonie we Francji odbyło się szkolenie z zakresu zwalczania handlu ludźmi.

Była to już dziewiąta edycja adresowana do przedstawicieli państw członkowskich, którzy będą odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń z  zakresu zwalczania handlu ludźmi na szczeblu narodowym. Szkolenie stanowiło kompilację metodyki prowadzenia zajęć dla dorosłych od momentu konstruowania analizy potrzeb, poprzez planowanie, dobór formy i metod, aż do ewaluacji. Działania te osadzone były w tematyce związanej z problematyką zwalczania handlu ludźmi. W szkoleniu wzięły udział przedstawicielki Centrum Szkolenia Straży Granicznej, zaangażowane w projekt realizowany pod auspicjami Agencji Frontex od początku.

Zajęcia dotyczące projektowania sesji szkoleniowych i prowadzenia zajęć ukierunkowane były  jednocześnie na zachowanie  zgodności opracowywanych dokumentów z sektorowymi ramami kwalifikacji oraz zasadami metodyki. Przedstawicielki Straży Granicznej moderowały pracę w grupach, udzielając każdej z nich konstruktywnej informacji zwrotnej. W zakończonej edycji udział wzięli przedstawiciele służb granicznych oraz policji z Portugalii, Rumunii, Francji, Czech, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Estonii, Finlandii oraz eksperci z OBWE, UNHCR, IOM.

do góry