Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Warsztaty językowe dla funkcjonariuszy pionu ds. cudzoziemców - język rosyjski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty językowe dla funkcjonariuszy pionu ds. cudzoziemców - język rosyjski

Edward Milewski
25.04.2016

W dniach 18-22 kwietnia 2016 roku zakończyły się warsztaty językowe dla funkcjonariuszy pionu ds. cudzoziemców (również z ośrodków strzeżonych i aresztów w celu wydalenia) poziom B1 - język rosyjski.

Kurs koncentrował się na funkcjonalnym języku użytkowym, a jego głównym celem było doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się w autentycznych sytuacjach, jakie mogą zaistnieć w czasie służby podczas realizacji zadań związanych z działaniami podejmowanymi w stosunku do cudzoziemców, również w ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia.

Uczestnicy, oprócz zajęć z wykładowcą, poświęcali również czas na doskonalenie zdobytej wiedzy w czasie przeznaczonym do samokształcenia, wykorzystując przy tym materiały audio i wideo. Kurs zakończył się zaliczeniem w postaci odegrania symulowanych sytuacji komunikacyjnych.

do góry