Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Szkolenie wspólnych polsko-litewskich patroli - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie wspólnych polsko-litewskich patroli

Edward Milewski
25.04.2016

W dniach 18-20 kwietnia wykładowcy Zakładu Granicznego, Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych oraz Zakładu Prawa i Kryminalistyki Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie prowadzili kurs doskonalący na rzecz Podlaskiego Oddziału SG „Współdziałanie podczas wspólnych patroli funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej i funkcjonariuszy państwa sąsiedniego”.

W szkoleniu uczestniczyło 16 funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG i 12 funkcjonariuszy Służby Ochrony Granicy Państwowej Republiki Litwy z Łoździejskiego Oddziału Służby Ochrony Granicy państwowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.

Szkolenie miało na celu przygotowanie polskich i litewskich funkcjonariuszy do realizacji zadań podczas wspólnych patroli. Jest to wymóg formalny wynikający z  Porozumienia między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litwy, a także Umowy pomiędzy centralnymi organami administracji rządowej obu Stron o wspólnych patrolach.

Celem szkolenia było zapoznanie funkcjonariuszy z przepisami obowiązującymi w obu krajach i wymogami formalno-prawnymi podczas pełnienia wspólnej służby. Podczas ćwiczeń ustalono wspólną taktykę i technikę działania podczas podejmowania interwencji, legitymowania, kontroli pojazdów i zatrzymywania osób. Istotnym także aspektem szkolenia było umożliwienie funkcjonariuszom poznania się i sprawdzenia możliwości komunikacji językowej. Było to pierwsze szkolenie  z obszaru wspólnych patroli dla polskich i litewskich funkcjonariuszy, które poprzedziły wielomiesięczne uzgodnienia na szczeblach roboczych.

  • Realizacja szkolenia wspólnych polsko-litewskich patroli
    Realizacja szkolenia wspólnych polsko-litewskich patroli
  • Realizacja szkolenia wspólnych polsko-litewskich patroli
    Realizacja szkolenia wspólnych polsko-litewskich patroli
  • Uczestnicy szkolenia
    Uczestnicy szkolenia
do góry