Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kurs doskonalący dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej

Edward Milewski
29.04.2016

W dniach 25-29 kwietnia 2016 roku w Centrum Szkolenia SG została przeprowadzona pierwsza edycja kursu doskonalącego skierowanego do osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli.

Celem głównym kursu było przygotowanie słuchaczy do pracy zespołowej w komórce kontroli wewnętrznej i prowadzenia kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z przyjętymi w tym zakresie standardami i najlepszą praktyką zawodową.

Kurs przeprowadzili eksperci z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Straży Granicznej,  Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG, a także Centrum Szkolenia Straży Granicznej. W efekcie zrealizowanego przedsięwzięcia szkoleniowego słuchacze nabyli kwalifikacje uprawniające do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolnych w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.  Kolejna edycja kursu planowana jest w listopadzie 2016 roku.

 

  • Uczestnicy kursu
    Uczestnicy kursu
do góry