Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Edward Milewski
04.05.2016

W dniach 18–27 kwietnia 2016 roku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbyła się kolejna w tym roku edycja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Podlaskiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Głównym celem kursu było przygotowanie uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych, a w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

W dniu 27 kwietnia 2016 roku wszyscy uczestnicy kursu złożyli w obecności lekarza systemu Pana dr Michała Okuniewskiego egzamin, zdając  go z wynikiem pozytywnym, uzyskali tym samym tytuł „Ratownika”.
Za merytoryczną i organizacyjną stronę przedsięwzięcia z ramienia kętrzyńskiego ośrodka szkolenia Straży Granicznej odpowiadał Zespół Logistyki Zakładu Ogólnozawodowego.

 • Realizacja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Realizacja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Realizacja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Realizacja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Realizacja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Realizacja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Realizacja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Realizacja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Uczestnicy kursu
  Uczestnicy kursu
do góry