Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych

Edward Milewski
09.05.2016

W dniu 09 maja 2016 roku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie szkolenie w zakresie szkoły chorążych rozpoczęło 40. funkcjonariuszy w służbie stałej.

Powitania słuchaczy dokonał Komendant Centrum Pan płk SG Michał Stachyra, który przybliżył zakres szkolenia, jego główne założenia oraz przedstawił kadrę kierowniczą i opiekunów dydaktycznych. Każdy z funkcjonariuszy rozpoczynających dzisiejsze szkolenie legitymuje się minimum kilkuletnim doświadczeniem w różnych pionach służbowych naszej formacji. Funkcjonariusze reprezentują Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej oraz Komendę Główną Straży Granicznej.

Jest to druga edycja szkolenia z czterech zaplanowanych do realizacji w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w 2016 r.

  • Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
    Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
  • Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
    Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
do góry