Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Partnerstwo strategiczne w tworzeniu narzędzia do nauki języka angielskiego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Partnerstwo strategiczne w tworzeniu narzędzia do nauki języka angielskiego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Edward Milewski
07.06.2016

W dniu dzisiejszym w Centrum Szkolenia w Kętrzynie rozpoczęły się trzydniowe warsztaty (06-10 czerwca 2016 r.) stanowiące kolejny etap projektu nr 2014-1-LV01-KA202-000487 „Partnerstwo strategiczne w tworzeniu narzędzia do nauki języka angielskiego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

Projekt ma na celu stworzenie interaktywnego narzędzia do nauki i poszerzania wiedzy z zakresu specjalistycznej terminologii dla służb granicznych z języka rosyjskiego i angielskiego. W warsztatach uczestniczy łącznie 15 funkcjonariuszy formacji granicznych z 3 krajów UE, w tym: 4 przedstawicieli Szkoły Służby Ochrony Granicy Państwowej Republiki Litwy w Medininkai, 3 przedstawicieli College’u Państwowej Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne oraz 8 funkcjonariuszy Straży Granicznej z Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.
Celem warsztatów jest przeszkolenie zaproszonych funkcjonariuszy z zakresu wykorzystania narzędzia e-learningowego będącego produktem przedmiotowego projektu, jak również upowszechnienie rezultatów projektu.

  • Uczestnicy warsztatów
    Uczestnicy warsztatów
  • Prezentacja pracowni kryminalistycznej
    Prezentacja pracowni kryminalistycznej
  • Prezentacja pracowni kryminalistycznej
    Prezentacja pracowni kryminalistycznej
do góry