Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG w W-MOSG i CSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG w W-MOSG i CSSG

Edward Milewski
16.06.2016

W dniach 14-15 czerwca z roboczą wizytą w obu jednostkach Straży Granicznej w Kętrzynie przebywał Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Pan Marek Małkowski. Zastępcy Komendanta Głównego SG towarzyszyła p.o. Dyrektor Biura Finansów Pani płk SG Wioleta Gorzkowska, Zastępca Dyrektora Szefa Sztabu Komendanta Głównego SG Pan płk SG Mariusz Marchlewicz wraz z ekspertem sztabu oraz Zastępca Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG Pan płk SG Piotr Sienkiewicz.

W trakcie pobytu w Kętrzynie Pan Marek Małkowski zapoznał się z  aktualną infrastrukturą Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz bazą szkoleniową i wyposażeniem Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Spotkanie było także okazją do wizyty w placówkach SG podległych Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Komendant Oddziału Pan płk SG Tomasz Semeniuk przedstawił plany Oddziału w zakresie rozbudowy i modernizacji placówek na odcinku z Federacją Rosyjską. Podczas dwudniowej wizyty goście odwiedzili m.in. placówki SG w Barcianach, Węgorzewie, Baniach Mazurskich i Gołdapi.

zdj. Warmińsko-Mazurski OSG

 

 • Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
  Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
 • Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
  Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
 • Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
  Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
 • Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
  Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
 • Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
  Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
 • Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
  Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
 • Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
  Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
 • Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
  Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
 • Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
  Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
 • Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
  Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego SG
do góry