Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie „Język spotkań” - kurs doskonalący języka angielskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Język spotkań” - kurs doskonalący języka angielskiego

Edward Milewski
20.06.2016

W dniach 13–17 czerwca 2016 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyła się kolejna edycja kursu języka angielskiego – „Język spotkań”. Głównym celem kursu było kształtowanie kompetencji skutecznej komunikacji w formalnym języku angielskim.

Zwroty związane z prowadzeniem spotkań, włączaniem się do dyskusji, prezentowaniem własnego stanowiska, wyrażaniem aprobaty, negocjowaniem, itp. stanowiły główny materiał dydaktyczny kursu. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w licznych ćwiczeniach symulujących spotkania oraz podnoszących sprawność płynnej komunikacji w języku angielskim. Zajęcia prowadzone były w formie peer teaching (przez dwóch lektorów języka angielskiego jednocześnie) w celu zapewnienia szybkiej, konstruktywnej informacji zwrotnej oraz monitorowania postępów słuchaczy. Zakończenie kursu stanowiła prezentacja słuchaczy, którzy zaprojektowali spotkanie na szczeblu międzynarodowym prezentując poznane zwroty językowe. Spotkanie podlegało ocenie lektorów pod względem opanowania formalnego języka angielskiego.

  • Uczestnicy kursu
    Uczestnicy kursu
do góry