Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Warsztaty szkoleniowe dotyczące procedur postępowania w przypadku ujawnienia nielegalnego przewozu przez granicę broni, amunicji i materiałów wybuchowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty szkoleniowe dotyczące procedur postępowania w przypadku ujawnienia nielegalnego przewozu przez granicę broni, amunicji i materiałów wybuchowych

Edward Milewski
28.06.2016

W dniu 23 czerwca 2016 roku w drogowym przejściu granicznym w Medyce funkcjonariusze Centrum Szkolenia SG z Zakładu Granicznego: ppłk SG Marek ZYGOWSKI, kpt. SG Dariusz LEŻAŁA oraz ppor. SG Dorota KUPTEL uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych dotyczących procedur postępowania w przypadku ujawnienia nielegalnego przewozu przez granicę państwową broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

W zajęciach, obok funkcjonariuszy Centrum uczestniczyli funkcjonariusze gospodarza spotkania - Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, Służby Celnej, a także biegły Sądu Okręgowego w Rzeszowie ds. oceny i identyfikacji broni i amunicji.
Gości powitał Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG dr Piotr Patla w towarzystwie Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu Jadwigi Zenowicz oraz Zastępcy Komendanta Placówki SG w Medyce kpt. SG Leszka Wójtowicza. Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG podkreślił szczególne znaczenie warsztatów w perspektywie wzmożonego ruchu podróżnych na granicy polsko-ukraińskiej w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Warsztaty podzielono na część teoretyczną i praktyczną. Celem teoretycznej części szkolenia było zapoznanie uczestników z obecnie funkcjonującymi procedurami wdrażanymi w  razie ujawnienia na granicy państwa niebezpiecznych przedmiotów, koordynacja działań między służbami, a także wymiana i przepływ informacji między nimi. W części praktycznej, zaprezentowano metodologię przeszukania pojazdów i budynków przez przewodników psów służbowych, oraz prowadzenie działań kontrolnych w zakresie ujawnienia nielegalnego przewozu przez granicę broni, amunicji i materiałów wybuchowych. 

  • Warsztaty szkoleniowe dotyczące procedur postępowania w przypadku ujawnienia nielegalnego przewozu przez granicę broni, amunicji i materiałów wybuchowych
    Warsztaty szkoleniowe dotyczące procedur postępowania w przypadku ujawnienia nielegalnego przewozu przez granicę broni, amunicji i materiałów wybuchowych
  • Funkcjonariusz Centrum Szkolenia SG kpt. SG Dariusz Leżała podczas wykładu
    Funkcjonariusz Centrum Szkolenia SG kpt. SG Dariusz Leżała podczas wykładu
do góry