Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Działania Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego CSSG podczas szczytu NATO - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Działania Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego CSSG podczas szczytu NATO

Edward Milewski
12.07.2016

W związku z organizacją dorocznej sesji Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (szczytu NATO) w Warszawie w dniach 8-9 lipca 2016 r. Straż Graniczna w sposób znaczący przyczyniła się do zapewnienia bezpieczeństwa podczas powyższego przedsięwzięcia.

Do osiągnięcia oczekiwanego, wysokiego poziomu realizowanych czynności swój niemały wkład wnieśli również funkcjonariusze Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego Centrum Szkolenia Straży Granicznej. W dniach od 30 maja do 3 czerwca 2016 r. oraz od 6 do 10 czerwca 2016 w Centrum Szkolenia SG zostały przeprowadzone dwie edycje warsztatów zgrywających dla funkcjonariuszy Straży Granicznej skierowanych do wykonywania kontroli bezpieczeństwa na Stadionie Narodowym podczas szczytu NATO.

Ponadto, w terminie od 14 do 30 czerwca 2 funkcjonariuszy Zakładu Granicznego było oddelegowanych do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w celu wzmożenia nadzoru nad prowadzeniem kontroli bezpieczeństwa na lotnisku Chopina w Warszawie. Dodatkowo w okresie od 3 do 11 lipca 2016 r. kolejnych 7 funkcjonariuszy Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego przebywało na oddelegowaniu w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, aby bezpośrednio zabezpieczyć przebiegu szczytu NATO w Warszawie. Do głównych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy ośrodka należała  kontroli bezpieczeństwa osób wchodzących do strefy bezpiecznej na terenie Stadionu Narodowego oraz kontrola pirotechniczna kolumn pojazdów VIP na lotnisku Chopina w Warszawie.

 

do góry