Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie EUROSUR Fusion Services Baltic Exercise 2016 – Kołobrzeg - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

EUROSUR Fusion Services Baltic Exercise 2016 – Kołobrzeg

Edward Milewski
15.09.2016

Od 13 do 14 września w Morskim Oddziale Straży Granicznej odbyły się dwudniowe testy nowych rozwiązań technicznych oferowanych przez Agencję Frontex w ramach Europejskiego Systemu Nadzorowania Granic (EUROSUR). Narzędzia te przeznaczone są do wykrywania i identyfikacji jednostek na obszarach morskich.

Podczas testów wykonano serie zdjęć satelitarnych (optycznych i radarowych) wybranego akwenu oraz użyto system do wykrywania jednostek pływających z wyłączonym transponderem.

Ponadto testowano narzędzie umożliwiające automatyczne alarmowanie operatora systemu w przypadku wykrycia określonych, niestandardowych zachowań jednostek pływających, zarówno tych objętych specjalnym nadzorem, jak i przypadków wpłynięcia jakiejkolwiek jednostki w określony obszar. Dodatkowo sprawdzana była skuteczność aplikacji przeprowadzającej symulację przemieszczania się na morzu jednostki w dryfie. Narzędzie to może być szczególnie przydatne podczas działań ratowniczych podejmowanych wobec jednostek, z którymi utracono łączność.

Wyniki symulacji przeprowadzonych z użyciem jednostek pływających Morskiego OSG oraz testów nadzoru satelitarnego omówiono podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Sztab KGSG we współpracy z Centrum Sytuacyjnym Agencji Frontex. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb granicznych państw członkowskich UE regionu Morza Bałtyckiego, Portugalii oraz Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) i Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA). Straż Graniczną reprezentowali: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Tomasz Praga , Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Piotr Stocki, Zastępca Dyrektora - Zastępca Szefa Sztabu KGSG ppłk SG Grzegorz Niemiec oraz Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie płk SG Michał Stachyra.

  • Konferencja podsumowująca wyniki testów
    Konferencja podsumowująca wyniki testów
  • Ćwiczenia na morzu
    Ćwiczenia na morzu
  • Ćwiczenia na morzu
    Ćwiczenia na morzu
do góry