Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt pn. „Setting-up an Air Marshal Training Centre – ARMLET” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt pn. „Setting-up an Air Marshal Training Centre – ARMLET”

Katarzyna Kamińska
27.09.2016

W dniach 21-23 września 2016 r. w Bukareszcie (Rumunia) odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt pn. „Setting-up an Air Marshal Training Centre – ARMLET”, współfinansowany ze środków Programu Prevention of and Fight against Crime - ISEC

Projekt został zrealizowany przez Służbę Wywiadu Rumunii (Romanian Intelligence Service). Polska Straż Graniczna reprezentowana była przez 5 przedstawicieli, w tym Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia SG płk SG Dariusza Lutyńskiego oraz Kierownika Sekcji ds. Funduszy Pomocowych CSSG ppor. SG Joannę Irską-Piątek. W trakcie konferencji odbyły się sesje tematyczne dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem w komunikacji w XXI wieku.

Celem projektu było stworzenie systemu szkoleń adresowanych do funkcjonariuszy wart ochronnych oraz kadry kierowniczej średniego szczebla odpowiedzialnej za kierowanie zespołami związanymi z działaniami specjalnymi. W ramach projektu przeprowadzono pilotażowe szkolenia z każdego z trzech modułów, obejmujących: szkolenie podstawowe, szkolenie zaawansowane oraz szkolenie dla kadry kierowniczej. Poza działaniami szkoleniowymi, projekt obejmował modernizację bazy szkoleń wart ochronnych. Stał się on również okazją do stworzenia platformy wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń pomiędzy europejskimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej.

do góry