Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Przedstawiciel Centrum na konferencji poświęconej biometrii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przedstawiciel Centrum na konferencji poświęconej biometrii

Katarzyna Kamińska
27.09.2016

W dniu 22 września 2016 roku w Politechnice Warszawskiej funkcjonariuszka Centrum Szkolenia SG z Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego ppor. SG Dorota Kuptel uczestniczyła w konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Maszyn Matematycznych i Politechnikę Warszawską we współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK).

Przedstawicielka Centrum Szkolenia SG na konferencji występowała z referatem nt. „Rola i znaczenie biometrii w Straży Granicznej”.
W konfrencji uczestniczyli przedstawiciele Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwa Rozwoju, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz uczelni wyższych z Warszawy, Poznania, Łodzi, Katowic, Gdańska, Czestochowy i Krakowa. Obecni byli także przedstawiciele firm zajmujących się biometrią.

do góry