Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kurs doskonalący dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej – druga edycja - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej – druga edycja

Edward Milewski
14.10.2016

W dniach 10-14 października 2016 roku w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie odbyła się druga edycja kursu doskonalącego skierowanego do osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli.

Celem głównym kursu było przygotowanie do prowadzenia kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi w tym zakresie standardami i najlepszą praktyką zawodową. Uczestnicy mieli możliwość usystematyzowania posiadanej wiedzy, doskonalenia umiejętności doboru właściwych metod oraz narzędzi planowania i prowadzenia kontroli, a także dokumentowania procesu kontrolnego.

Zajęcia przeprowadzili zaproszeni eksperci z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, a także wykładowcy Centrum Szkolenia Straży Granicznej.
W kursie uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy z następujących oddziałów: Bieszczadzkiego, Karpackiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Śląskiego, Warmińsko-Mazurskiego, a także przedstawiciele Komendy Głównej SG oraz ośrodków szkolenia.

  • Kurs doskonalący dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
    Kurs doskonalący dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
  • Uczestnicy kursu doskonalącego dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
    Uczestnicy kursu doskonalącego dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
do góry