Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kurs doskonalący „Doprowadzenie i wydalenie - język rosyjski” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Doprowadzenie i wydalenie - język rosyjski”

Edward Milewski
14.10.2016

W dniach 3-14 października 2016 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zrealizowany został kurs doskonalący „Doprowadzenie i wydalenie – język rosyjski”.

Kurs koncentrował się na funkcjonalnym języku użytkowym, a jego głównym celem było doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się w autentycznych sytuacjach, jakie mogą zaistnieć w czasie służby podczas realizacji działań w zakresie doprowadzenia i wydalenia cudzoziemca. Kurs zakończył się zaliczeniem w formie ćwiczenia zaprojektowanego w sposób umożliwiający powtórzenie i utrwalenie materiału realizowanego w trakcie kursu. Uczestnikami kursu byli funkcjonariusze Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

  • Uczestnicy kursu doskonalącego „Doprowadzenie i wydalenie - język rosyjski”
    Uczestnicy kursu doskonalącego „Doprowadzenie i wydalenie - język rosyjski”
do góry