Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Szkolenie z zakresu modelu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM) - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie z zakresu modelu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM)

Edward Milewski
25.10.2016

W dniach 17-21 października 2016 r. w Akademii Fińskiej Straży Granicznej i Ochrony Wybrzeża w Imatrze odbyło się szkolenie z zakresu wybranych aspektów modelu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM).

Przedsięwzięcie to jest kontynuacją szkoleń z zakresu IBM, które odbywają się w Finlandii i w Polsce od  2010 roku, a jego adresatami są głównie funkcjonariusze zajmujący stanowiska kierownicze, średniego szczebla dowodzenia, służb granicznych wybranych Państw Członkowskich, które są odpowiedzialne za ochronę zewnętrznej granicy UE.

Głównym celem nauczania było zapoznanie z przepisami UE w zakresie modelu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM) oraz zasad organizowania i prowadzenia misji ewaluacyjnych.

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie reprezentowało trzech wykładowców Zakładu Granicznego, którzy przybliżyli uczestnikom szkolenia m.in. ogólną problematykę związaną ze strukturą organizacyjną Straży Granicznej oraz sposobem realizacji zadań związanych z ochroną granicy państwowej. Obecność funkcjonariuszy formacji granicznych oraz wspólne wykonywanie obowiązków służbowych było doskonałą okazją do wymiany informacji i doświadczeń zawodowych.

  • Szkolenie z zakresu modelu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM)
    Szkolenie z zakresu modelu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM)
do góry