Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Warsztaty specjalistów z obszaru ochrony lotnictwa cywilnego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty specjalistów z obszaru ochrony lotnictwa cywilnego

Katarzyna Kamińska
27.10.2016

W dniach 24-25 października 2016 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbyły się dwudniowe warsztaty zorganizowane z inicjatywy Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej adresowane do funkcjonariuszy SG nadzorujących realizację zadań w ramch sprawowanego nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa w portach lotniczych.

W pierwszej części warsztatów przedstawiciel Centrum Szkolenia SG omówił psychologiczne apsekty związane z wykonywaniem nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, a następnie przedstawiciele Zarządu Granicznego KGSG przedstawili efekty sprawowanego przez Straż Graniczną nadzoru w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na lotniczych przejściach granicznych w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. oraz zmiany w przepisach. W drugiej części warsztatów przedstawiciel Centrum, odpowiedzialny ze realizację procesu szkolenia z tego zakresu, omówił rolę i zadania instruktora szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

  • Warsztaty specjalistów z obszaru ochrony lotnictwa cywilnego
    Warsztaty specjalistów z obszaru ochrony lotnictwa cywilnego
do góry