Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Warsztaty w CSP w Legionowie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty w CSP w Legionowie

Autor: Edward Milewski

W dniach 27-28 października 2016 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się warsztaty poświęcone „Przygotowaniu metodycznemu nauczycieli w służbach mundurowych”, w których uczestniczyli przedstawiciele Centrum Szkolenia SG.

Przedsięwzięcie zorganizowane było w ramach sprawowanego przez CSP w 2016 r., przewodnictwa Forum Edukacyjnemu Służb Mundurowych. W spotkaniu uczestniczyli sygnatariusze FESM w tym: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (gospodarz), Akademia Sztuki Wojennej, Izba Celna, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Szkoła Policji w Katowicach. Obecni byli również przedstawiciele Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji, Szkoły Policji w Słupsku, Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu oraz kadra kierownicza komórek dydaktyczno-wychowawczych Centrum Szkolenia Policji.

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia umiejętności metodycznych nauczycieli poszczególnych podmiotów FESM. Podczas dwudniowego spotkania zaprezentowano różne modele funkcjonowania systemów kształcenia w poszczególnych służbach, kwestie związane z przygotowaniem metodycznym nauczycieli, ich ścieżką rozwoju zawodowego, zagadnienia dotyczące wprowadzania Sektorowych Ram Kwalifikacji oraz metodyki projektowania e-zajęć w świetle kompetencji nauczycieli podejmujących nauczanie na odległość.

W czasie warsztatów pojawiły się też dyskusje nad jakością i poziomem przygotowania metodycznego wykładowców pracujących w służbach mundurowych.

 

 • Warsztaty w CSP w Legionowie
  Warsztaty w CSP w Legionowie
 • Warsztaty w CSP w Legionowie
  Warsztaty w CSP w Legionowie
 • Warsztaty w CSP w Legionowie
  Warsztaty w CSP w Legionowie
do góry