Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Rozpoczęcie szkolenia podstawowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego

Autor: Edward Milewski

W dniu 7 listopada 2016 r. grupa 50. funkcjonariuszy rozpoczęła szkolenie w Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Funkcjonariusze reprezentują Podlaski oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej.

Słuchaczy w pierwszym dniu szkolenia powitał Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Dariusz Lutyński w obecności kadry kierowniczej Centrum i opiekunów dydaktycznych.

Nowi słuchacze rozpoczną swoje szkolenie od szkolenia podstawowego, które potrwa do 13 marca 2017 roku. W tym czasie będą poznawać podstawy służby w Straży Granicznej, a następnie, po pozytywnie zaliczonych egzaminach, kontynuować naukę w zakresie szkoły podoficerskiej. W trakcie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej odbędą również praktyki zawodowe w granicznych jednostkach organizacyjnych, gdzie będą poszerzali swoje kompetencje oraz zweryfikują zdobytą wiedzę. Funkcjonariusze naukę w kętrzyńskim ośrodku szkolenia zakończą 7 lipca 2017 roku.

  • Rozpoczęcie szkolenia podstawowego
    Rozpoczęcie szkolenia podstawowego
  • Rozpoczęcie szkolenia podstawowego
    Rozpoczęcie szkolenia podstawowego
do góry