Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Podsumowanie projektu pt. „Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w zakresie analizy kryminalnej, przeprowadzania czynności procesowych, współdziałania podczas interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podsumowanie projektu pt. „Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w zakresie analizy kryminalnej, przeprowadzania czynności procesowych, współdziałania podczas interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy”

Edward Milewski
28.11.2016

W dniach 22-23 listopada 2016 r. przedstawiciele Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie uczestniczyli w wizycie podsumowującej projekt nr 371/2016/ADM2016 pt. „Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w zakresie analizy kryminalnej, przeprowadzania czynności procesowych, współdziałania podczas interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy”, współfinansowany ze środków Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska Pomoc 2016 (konkurs: Plan współpracy rozwojowej w 2016).

W trakcie spotkania, które odbyło się w ośrodku szkolenia Policji Granicznej Mołdawii w Ungheni, dokonano podsumowania działań zrealizowanych w ramach przedmiotowego projektu, a także omówiono propozycje przyszłej współpracy, które w ostatnim czasie zostały przekazane do dalszego procedowania w ramach określonych Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.

Projekt swym zakresem objął 95 osób – przedstawicieli mołdawskiej Policji Granicznej, które przeszkolono w ramach 9 szkoleń zrealizowanych zarówno w Mołdawii, jak też w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone przez kadrę dydaktyczną Centrum Szkolenia Straży Granicznej, w tym wykładowców Zakładu Prawa i Kryminalistyki, Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych oraz Zakładu Ogólnozawodowego. Poza podnoszeniem kompetencji funkcjonariuszy mołdawskiej formacji granicznej, w ramach projektu, Straż Graniczna zakupiła na rzecz Beneficjenta sprzęt szkoleniowy, który dodatkowo wzmacnia działania szkoleniowe.
Projekt realizowany pod auspicjami Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej jest wyrazem międzynarodowej solidarności organów administracji rządowej RP, przejawiającej się m.in. poprzez wspieranie zasad dobrego rządzenia oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji państw rozwijających się.

  • Podsumowanie projektu pt. „Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w zakresie analizy kryminalnej, przeprowadzania czynności procesowych, współdziałania podczas interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy”
    Podsumowanie projektu pt. „Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w zakresie analizy kryminalnej, przeprowadzania czynności procesowych, współdziałania podczas interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy”
  • Podsumowanie projektu pt. „Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w zakresie analizy kryminalnej, przeprowadzania czynności procesowych, współdziałania podczas interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy”
    Podsumowanie projektu pt. „Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w zakresie analizy kryminalnej, przeprowadzania czynności procesowych, współdziałania podczas interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy”
do góry