Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego w Finlandii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego w Finlandii

Katarzyna Kamińska
07.12.2016

W dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2016 r. trzech słuchaczy kursu oficerskiego realizowanego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie wraz z wykładowcą Zakładu Granicznego Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, uczestniczyło w międzynarodowym module szkoleniowym w Finlandii zatytułowanym „Border Management Cooperation and Civilian Crisis Management”, zorganizowanym przez Akademię Ochrony Granic i Wybrzeża w Imatrze. W szkoleniu, oprócz polskiej delegacji i gospodarzy, uczestniczyły też delegacje służb granicznych Litwy, Łotwy i Estonii.

Szkolenie obejmowało głównie zagadnienia związane z prowadzeniem i udziałem w międzynarodowej misji obserwacyjnej w rejonie rozgraniczenia państw będących w kryzysie pokojowym. W trakcie pierwszych trzech dni szkoleniowych uczestnicy zapoznali się z podstawami Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM), fińskim modelem zarządzania kryzysowego, Europejską Polityką Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP), zasadami radiokomunikacji w języku angielskim oraz współpracą z mediami i udzielaniem wywiadów. Niezwykle cenny okazał się wykład i ćwiczenia przeprowadzone przez eksperta fińskiej Straży Granicznej, który uczestniczył w wielu misjach międzynarodowych. Zajęcia te dostarczyły wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w trakcie bezpośredniego udziału w przedmiotowych operacjach, w tym o charakterze pokojowym. Nabyte umiejętności teoretyczne funkcjonariusze biorący udział w szkoleniu, mieli możliwość sprawdzenia i wykorzystania w czwartym dniu szkoleniowym podczas ćwiczeń, które realizowane było zarówno w terenie, jak i w szkolnym centrum operacyjnym. W ramach zajęć słuchacze wchodzili w skład międzynarodowych patroli, których zadaniem było nadzorowanie przestrzegania postanowień pokojowych i monitorowanie sytuacji w zagrożonym rejonie, a także pełnili służbę w centrum operacyjnym odpowiedzialnym za kierowanie i koordynowanie działań. W obu przypadkach ćwiczono także nawiązywanie korespondencji radiowej oraz raportowanie z użyciem określonych zwrotów i wyrażeń. Sesja praktyczna zakończyła się symulowanym wywiadem z mediami.

W trakcie szkolenia przedstawiciele poszczególnych delegacji omówili system ochrony granicy państwowej oraz system szkolenia służb granicznych. Uczestnicy mieli też możliwość wizytowania placówki straży granicznej ochraniającą tzw. „zieloną granicę”, gdzie zaprezentowano sprzęt techniczny wykorzystywany do ochrony granicy państwowej oraz rejon drogowego przejścia granicznego na granicy z Federacją Rosyjską.

  • Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego w Finlandii
    Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego w Finlandii
  • Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego w Finlandii
    Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego w Finlandii
  • Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego w Finlandii
    Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego w Finlandii
do góry