Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Język obcy w codziennej służbie – nauka rosyjskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Język obcy w codziennej służbie – nauka rosyjskiego

Katarzyna Kamińska
24.02.2017

W dniach 13 – 24.02.2017 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego „Zadania z zakresu prowadzonego postępowania administracyjnego wobec cudzoziemców – język rosyjski”.

Szkolenie skierowane było do osób, które w codziennej służbie realizują zadania
z zakresu postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców. Celem kursu było  doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się w autentycznych sytuacjach, jakie mogą zaistnieć w czasie służby w zakresie wykonywania czynności związanych
z prowadzeniem postępowania administracyjnego wobec cudzoziemca. Kurs zakończył się  powtórzeniem i utrwaleniem materiału w celu sprawdzenia umiejętności językowych nabytych w trakcie szkolenia.

 

  • Uczestnicy kursu „Zadania z zakresu prowadzonego postępowania administracyjnego wobec cudzoziemców – język rosyjski”
    Uczestnicy kursu „Zadania z zakresu prowadzonego postępowania administracyjnego wobec cudzoziemców – język rosyjski”
do góry