Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kolejna edycja kursu z zakresu prowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejna edycja kursu z zakresu prowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych

Katarzyna Kamińska
16.03.2017

W dniach 13-15 marca 2017 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zorganizowano trzecią w bieżącym roku edycję kursu doskonalącego dla funkcjonariuszy wchodzących w skład zespołów do przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do służby w Straży Granicznej.

Wstępna rozmowa kwalifikacyjna jako jedna z technik analizy przydatności kandydatów do służby w Straży Granicznej, oprócz potwierdzenia oraz uzyskania szerszych informacji biograficznych osób starających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, powinna koncentrować się w szczególności na ocenie autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby. Jednak wybór sposobu oceny kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz wyznaczenie kryterium dalszej kwalifikacji pozostaje w gestii poszczególnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
W związku z powyższym zasadniczym założeniem przyświecającym przeprowadzeniu powyższego kursu jest wystandaryzowanie treści i formy prowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych poprzez przekazanie jednolitej wiedzy dotyczącej treści rozmowy, sposobów zadawania pytań oraz interpretacji uzyskanych od kandydatów odpowiedzi. Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji społecznych jego uczestników, a w szczególności efektywnej oceny komunikacji werbalnej i niewerbalnej kandydatów oraz świadomości zagrożeń wynikających z prób wywierania wpływu i ukrytej perswazji przez osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
Celem kursu było nabycie umiejętności wykorzystywania przekazanych informacji, które uczestnicy trenowali poprzez praktyczne ćwiczenia sytuacji mogących powstać w trakcie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
Zajęcia przeprowadził wykładowca z Zespołu Humanistycznego Zakładu Ogólnozawodowego Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

 

do góry