Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Uroczyste wręczenie świadectw - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste wręczenie świadectw

Katarzyna Kamińska
17.03.2017

W dniu 17 marca, w Centrum Szkolenia Straży Granicznej, pierwsza w tym roku grupa absolwentów szkolenia w zakresie szkoły chorążych odebrała świadectwa ukończenia szkolenia.

W obecności kadry kierowniczej oraz opiekunów dydaktycznych dwóch grup szkoleniowych Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Mirosław Doroszkiewicz gratulował słuchaczom osiągniętych wyników szkolenia oraz wręczył świadectwa 40 funkcjonariuszom SG w służbie stałej.
Słuchacze naukę w kętrzyńskim ośrodku szkolenia rozpoczęli w dniu 6 lutego w oparciu o program szkolenia  w zakresie szkoły chorążych funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej. Główne założenia programu poświęcone są z profesjonalnej realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej oraz kierowaniu doraźnym zespołem funkcjonariuszy.
Po uzyskaniu oceny pozytywnej z egzaminu końcowego, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 17 marca 2017 r., 40 słuchaczy zostało absolwentami szkolenia w zakresie szkoły chorążych.

 

 • Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
  Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
 • Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
  Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
 • Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
  Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
 • Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
  Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
 • Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
  Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
 • Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
  Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
do góry