Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych

Katarzyna Kamińska
20.03.2017

W dniu 20 marca 2017 roku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie szkolenie w zakresie szkoły chorążych rozpoczęło 40 funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej.

Funkcjonariuszy powitał Zastępca Komendanta Centrum płk SG Mirosław Doroszkiewicz, który przybliżył zakres szkolenia, jego główne założenia oraz przedstawił kadrę kierowniczą i opiekunów dydaktycznych grup szkoleniowych.
Po zakończeniu szkolenia w zakresie szkoły chorążych funkcjonariusz będzie przygotowany do kierowania doraźnym zespołem funkcjonariuszy, uwzględniając przepisy prawa i warunki pełnienia służby. Cel główny słuchacz osiągnie poprzez realizację celów pośrednich wykorzystując zasadę stopniowania trudności nauczania.
Każdy z funkcjonariuszy rozpoczynających dzisiejsze szkolenie legitymuje się minimum kilkuletnim doświadczeniem w różnych pionach służbowych naszej formacji i reprezentują Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Oddział Straży Granicznej oraz Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej.

 

  • Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
    Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
  • Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
    Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
do góry