Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej gościł uczniów szkoły podstawowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej gościł uczniów szkoły podstawowej

Katarzyna Kamińska
21.03.2017

W dniu 15.03.2017 r. klasa III Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie wraz z wychowawcą spotkała się z Kierownictwem Centrum oraz zapoznała się z obiektami dydaktycznymi Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Wizyta rozpoczęła się prezentacją ekspozycji historycznej poświęconej historii zarówno Straży Granicznej jak i Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Dzieci mogły obejrzeć dawne umundurowanie, sprzęt oraz pamiątki i eksponaty znajdujące się w zbiorach Centrum.
W dalszej części wizyty, goście odwiedzili pracownię Zespołu Kryminalistyki i wysłuchali wykładu na temat zabezpieczeń zagranicznych dokumentów podróży. Tutaj dzieci miały możliwość sprawdzenia dokumentów pod kątem ujawnienia fałszerstw na urządzeniach technicznych wykorzystywanych w codziennej służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Następnie klasa udała się do pracowni, w której znajduje się „Treningowy Punkt Kontroli” gdzie zaprezentowano m.in. urządzenie kontroli bagażu „Heimann”, służące do prześwietlania bagażu podręcznego. Dzieci miały również możliwość prześwietlenia swoich plecaków i wykrycia w nich przedmiotów, których wnoszenie na pokład samolotu jest zabronione. Kolejnym punktem wizyty była „Polowa Baza Szkoleń Minersko – Pirotechnicznych” Zakładu Granicznego, gdzie dzieci poznały roboty pirotechniczne, wyrzutniki pirotechniczne, czy pojazd elektryczny Seagway - sprzęt specjalistyczny, który służy do wsparcia unieszkodliwiania i rozbrajania ładunków wybuchowych. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z wykładowcą na strzelnicy krytej, połączone z prezentacją jednostek broni będących na wyposażeniu Straży Granicznej oraz krótkim treningiem obchodzenia się z bronią.
Z młodymi gośćmi spotkał się Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Roman Łubiński wraz z Zastępcą płk. SG Mirosławem Doroszkiewiczem. Panowie Komendanci wyrazili nadzieję, że dzieci zafascynowane służbą w Straży Granicznej, w przyszłości zasilą jej szeregi i rozpoczną naukę w murach kętrzyńskiej jednostki.

 

  • Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej gościł uczniów szkoły podstawowej
    Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej gościł uczniów szkoły podstawowej
  • Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej gościł uczniów szkoły podstawowej
    Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej gościł uczniów szkoły podstawowej
  • Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej gościł uczniów szkoły podstawowej
    Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej gościł uczniów szkoły podstawowej
do góry