Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Pożegnanie z mundurem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pożegnanie z mundurem

Edward Milewski
07.04.2017

Dnia 7 kwietnia 2017 r. po 30 latach służby w formacjach granicznych z mundurem pożegnał się ppłk SG Andrzej SKÓRA.

W trakcie uroczystej zbiórki z udziałem Kierownictwa Centrum: płk. SG Romana Łubińskiego i płk. SG Mirosława Doroszkiewicza oraz kadry i pracowników Centrum Szkolenia Straży Granicznej żegnający się z mundurem został uhonorowany przez Komendanta Centrum Szkolenia Staży Granicznej Odznaką pamiątkową Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie oraz wyróżniony bronią białą.

W swoim wystąpieniu Komendant Centrum podziękował przechodzącemu na emeryturę za wspaniałe, pełne zaangażowania i poświęcenia lata służby na rzecz ośrodka szkolenia i formacji. Podkreślił zasługi ppłk. SG Andrzeja Skóry w budowaniu pozytywnego wizerunku formacji w środowiskach zewnętrznych.

Żegnający się z mundurem ppłk SG Andrzej SKÓRA z kolei podziękował społeczności Centrum Szkolenia Straży Granicznej za całokształt współpracy i życzliwość jaka towarzyszyła jej każdego dnia.

Podpułkownik Straży Granicznej Andrzej Skóra z formacjami granicznymi związany był od września 1986 r. Od 16 maja 1991 r. pozostawał funkcjonariuszem Centrum Szkolenia Straży Granicznej. W trakcie służby w Centrum Szkolenia Straży Granicznej zajmował m. in. stanowiska służbowe: dowódcy kompanii Wyższej Szkoły Oficerskiej, Naczelnika Wydziału Prezydialnego, Kierownika Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy oraz Kierownika Zakładu Ogólnozawodowego. Ppłk SG Andrzej Skóra w trakcie służby został odznaczony: brązowym medalem za Zasługi dla Straży Granicznej oraz Odznaką Straży Granicznej.

 

 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
do góry