Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG

Katarzyna Kamińska
05.05.2017

W terminie 01-05 maja br. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej na obozie szkoleniowym przebywało 29 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Gościom Centrum Szkolenia SG zaprezentowano bazę dydaktyczną ośrodka między innymi polową bazę minersko-pirotechniczną, sprzęt wykorzystywany do prześwietlania bagażu oraz pracownię kryminalistyczną.
W ramach pobytu w kętrzyńskiej szkole młodzież miała również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie terenoznawstwa: czytanie mapy w celu bezpiecznego i sprawnego pokonania około 8 km szlaku w okolicach Srokowa.
Podczas wizyty w placówkach Straży Granicznej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG studenci z centralnej Polski zapoznali się ze specyfiką służby w Straży Granicznej, sprzętem wykorzystywanym w służbie oraz mieli okazję przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwowej, gdzie zostały omówione zasady bezpiecznego poruszania się w strefie nadgranicznej, między innymi odpowiedzialności karnej za umyślne jak i nieumyślne przekroczenie granicy oraz zostały omówione obowiązki osoby przebywającej w tej strefie. Harmonogram pobytu obejmował również przedsięwzięcia rekreacyjno-wypoczynkowe, w ramach których studenci poznali historię i zabytki regionu oraz podziwiali niezwykłą przyrodę Mazur.

 

 • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
  Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
 • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
  Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
 • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
  Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
 • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
  Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
 • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
  Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
 • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
  Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
 • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
  Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
 • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
  Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
 • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
  Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
 • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
  Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
 • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
  Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
 • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
  Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
 • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
  Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
 • Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
  Studenci Bezpieczeństwa Narodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Centrum Szkolenia SG
do góry