Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie 10. rocznica nadania Centrum Szkolenia Straży Granicznej imienia Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

10. rocznica nadania Centrum Szkolenia Straży Granicznej imienia Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

Katarzyna Kamińska
16.05.2017

W dniu 16 maja 2017 roku mija 10. rocznica nadania Centrum Szkolenia Straży Granicznej imienia Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W dniu 16 maja 2007 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, nadał Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie imię „Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza”.

W dniu 18 maja 2007 r. została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa ufundowana przez funkcjonariuszy i pracowników: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz społeczeństwo Warmii i Mazur.

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie wybierając patrona na swojego duchowego przywódcę kierowało się nie tylko historycznymi uwarunkowaniami, lecz w głównej mierze ukazaniem bohaterskich postaci żołnierzy, którzy angażowali się w ochronę odrodzonej Polski po 123 latach niewoli. Korpus Ochrony Pogranicza, który powstał w dniu 12 września 1924 roku ochraniał granicę pomiędzy Polską – Rosją Sowiecką, Łotwą, Litwą, Rumunią częścią Prus Wschodnich.

KOP ochraniał granicę polsko-sowiecką, polsko-litewską, polsko-łotewską (do lipca 1939 roku), polsko-niemiecką w Prusach Wschodnich (tzw. "występ suwalski" 75,7 km, w okresie od 1 listopada 1927 do stycznia 1939 roku), polsko-rumuńską (64,87 km) oraz polsko-węgierską (od marca 1939 roku). Pod względem organizacyjnym, operacyjnym, personalnym i wyszkolenia podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych, a w zakresie ochrony granicy, bezpieczeństwa w pasie granicznym i budżetu – Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
KOP był w stanie skutecznie utrzymywać i zapewniać na terenie swego działania stan bezpieczeństwa i porządku. Nie dopuszczał do naruszania granicy przez czynniki obce i prowadził walkę z czynną dywersją, bandytyzmem, grabieżą i szpiegostwem. Przeciwdziałał także nielegalnemu ruchowi osobowemu i towarowemu, jak również przestępczości gospodarczej.

Po wybuchu II wojny światowej żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza jako pierwsi stanęli do walki obronnej przeciwko niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy, zapisując się na kartach historii udziałem w bitwach m.in. pod Węgierską Górką, Barakiem czy Wytycznem.