Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kurs doskonalący „Kontrola środków transportu i bagażu – język rosyjski” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Kontrola środków transportu i bagażu – język rosyjski”

Katarzyna Kamińska
22.05.2017

W dniach 15-19 maja w Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbył się kurs doskonalący języka rosyjskiego „Kontrola środków transportu i bagażu”.

Kurs adresowany był do funkcjonariuszy SG, którzy w ramach wykonywanych zadań służbowych dokonują kontroli środków transportu i bagażu obywateli państw trzecich.
Głównym celem szkolenia było pogłębienie znajomości języka rosyjskiego oraz powiązanych z nią kompetencji językowych i kulturowych w zakresie słownictwa związanego z pracą funkcjonariuszy, a zwłaszcza w zakresie czynności realizowanych podczas kontroli środków transportu cudzoziemca.
Kurs zakończył się zaliczeniem w formie symulowanych sytuacji zaprojektowanych tak, aby możliwym było powtórzenie i utrwalenie materiału leksykalnego realizowanego w trakcie zajęć, z jednoczesnym  sprawdzeniem  poszczególnych umiejętności językowych uczestników szkolenia.

 

  • Kurs doskonalący "Kontrola środków transportu i bagażu - język rosyjski"
    Kurs doskonalący "Kontrola środków transportu i bagażu - język rosyjski"
do góry